Windows File Manager (WinFile) 10.2.0.0 portable

Windows File Manager

Windows File Manager (WinFile) to wersja klasycznego menedżera plików z systemu Windowsa 3.0 utworzona, jako aplikacja UWP (Universal Windows Platform) dla systemu Windowsa 10.

Universal Windows Platform (UWP) – interfejs API stworzony przez Microsoft i po raz pierwszy użyty w systemie Windows 10. Jego celem jest ułatwienie pisania aplikacji uniwersalnych, działających zarówno na komputerach, jak i telefonach, konsolach Xbox One oraz okularach HoloLens bez potrzeby ich przepisywania dla każdego rodzaju urządzeń. Obsługuje języki C++, C#, VB.NET, XAML oraz JavaScript. Jest następcą Windows Runtime zaprojektowanego dla systemów Windows 8 i Windows Server 2012.

Działa, jako natywna aplikacja komputerowa x86 i x64 we wszystkich obecnie obsługiwanych wersjach systemu Windows, w tym również w systemie Windows 10.

Program ma graficzny interfejs użytkownika, zastępując funkcje systemu MS-DOS do obsługi plików (kopiowanie, przenoszenie, otwieranie, usuwanie, wyszukiwanie itd.) oraz narzędzie MS-DOS Executive występujące w pierwszych wersjach Windowsa. Mimo dołączenia Menedżera do systemów Windows 95, Windows NT 4.0 i niektórych późniejszych, wprowadzono Eksploratora Windows, który stał się głównym oprogramowaniem do zarządzania systemem plików z widokiem dwukolumnowym innym niż w Menedżerze oraz jednokolumnowym poprzez okno „Mój komputer”.

Interfejs programu zawiera okno podzielone na dwie kolumny – w lewej przedstawiana jest struktura folderów, w prawej zawartość folderu. Menedżer plików pozwala dokonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, a także przypisanie atrybutów („zarchiwizowany”, „tylko do odczytu”, „ukryty”, „systemowy”) oraz rozszerzenia pliku do konkretnej aplikacji. Ponadto posiada zaawansowane funkcje umożliwiające formatowanie dysku i nadanie jego etykiety, udostępnianie folderów w sieci lokalnej i mapowanie dysków sieciowych. W systemach z rodziny Windows NT umożliwia także ustawianie uprawnień dostępu do poszczególnych plików i folderów. Na partycjach z systemem plików NTFS program może kompresować dane.

Zastosowany kod źródłowy (w katalogu src) został skopiowany z drzewa źródłowego Windows NT 4 w listopadzie 2007. Znacznik o nazwie original_plus zawiera bardzo ograniczony zestaw modyfikacji z oryginalnych źródeł, aby umożliwić działanie WinFile.exe w bieżącym systemie Windows.

Najważniejsze w Windows File Manager zmiany to:
  • przekonwertowane na rozwiązanie Visual Studio; działa na VS 2015 i 2017
  • kompiluje i działa w 64-bitowym systemie Windows
    dodano kilka plików nagłówkowych, które były przechowywane w innym miejscu w drzewie źródłowym NT
  • usunięto niektóre nieużywane pliki
  • przekonwertowano 64-bitową arytmetykę z wewnętrznych bibliotek do C
  • przekonwertowano wewnętrzne API powłoki na publiczne API (główny powód, dla którego stara wersja nie działała).

Działa w systemach: XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (MIT License)

Uruchamianie po rozpakowaniu: Winfile_v10.1.4.0 > x64 lub x86 > Winfile.exe

Languages: Chinese (Simplified), English (US), German, Hebrew, Japanese, Polish, Turkish.

You may also like...