FirmwareTablesView 1.02 portable

FirmwareTablesView

FirmwareTablesView to proste narzędzie dla systemu Windows, które wyświetla listę tabel oprogramowania układowego (ACPI, SMBIOS) przechowywanych w systemie. Możesz przeglądać zawartość tych tabel w formacie zrzutu szesnastkowego i eksportować je do pliku binarnego.

FirmwareTablesView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików dll. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchom plik wykonywalny – FirmwareTablesView.exe.
Po uruchomieniu aplikacja FirmwareTablesView w górnym panelu wyświetli się lista tabel oprogramowania sprzętowego w Twoim systemie. Po wybraniu tabeli oprogramowania sprzętowego w górnym panelu dolny panel wyświetla zawartość wybranej tabeli oprogramowania sprzętowego w formacie zrzutu szesnastkowego.
Możesz także wyeksportować zawartość tabeli oprogramowania sprzętowego do pliku, korzystając z opcji „Eksportuj do pliku binarnego” (Ctrl+E).

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10/11
W systemie Windows XP narzędzie to działa częściowo, wyświetlając tylko kilka tabel ACPI
Licencja: bezpłatny (freeware)

Brak wersji instalacyjnej

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Persian, Plish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Turkish.

You may also like...