Free Color Picker 1.2.1 portable

Free Color Picker

Free Color Picker jest programem umożliwiającym przechwycenie koloru dowolnego piksela wyświetlanego na ekranie. Aby przechwycić kolor, wystarczy najechać kursorem na żądaną pozycję i wcisnąć klawisz F4. Kolor znajdujący się pod kursorem zostanie dodany do palety kolorów znajdującej się w prawej części okna głównego.

Aby ułatwić przechwytywanie kolorów, w części centralnej znajduje się lupa wyświetlająca powiększony obraz wokół bieżącej pozycji kursora. Maksymalne powiększenie wynosi 30x.

Każdy przechwycony kolor można dowolnie zmienić za pomocą wbudowanego edytora kolorów. Ponadto, program umożliwia łatwą modyfikację całej palety kolorów, sortowanie według różnych kryteriów, generowanie kolorów losowych dla podanych zakresów barw składowych, wyszukiwanie kolorów triady na kole barw i wiele innych.

Najważniejsze funkcje Free Color Picker:

 • Przechwytywanie koloru piksela znajdującego się pod kursorem (skrót klawiszowy F4).
 • Kopiowanie kodu koloru pod kursorem do schowka systemowego w wybranym przez użytkownika formacie (skrót klawiszowy F3).
 • Lupa ekranowa powiększająca zawartość ekranu wokół bieżącej pozycji kursora o maksymalnym powiększeniu wynoszącym 30x.
 • Możliwość ustawienia algorytmu stosowanego przy powiększaniu. Domyślny algorytm – Box – nie zmienia wartości kolorów. Pozostałe algorytmy stosują interpolację barw – obliczają kolory pustych pikseli powstałych po powiększeniu obrazu na podstawie barw pikseli sąsiadujących w obrazie pierwotnym. Najdokładniejszym, ale też najwolniejszym, jest algorytm Lanczos.
 • Możliwość przechwycenia koloru piksela o podanych przez użytkownika współrzędnych ekranowych.
 • Cykliczne przechwytywanie koloru pod kursorem w określonych przez użytkownika interwałach czasowych.
 • Możliwość pobierania kolorów z otworzonych w programie plików graficznych PNG, JPG, BMP i GIF.
 • Wyświetlanie kodów liczbowych kolorów oraz ich kopiowanie w 9-ciu popularnych formatach wykorzystywanych na stronach www i w różnych językach programowania.
 • Zapis i odczyt palet kolorów we własnym formacie (pliki tekstowe JSON z rozszerzeniem .colors) oraz w formacie używanym przez program GIMP (pliki .gpl).
 • Zaawansowany edytor palety kolorów umożliwiający zmianę nazwy i wartości każdego koloru, sortowanie, numerowanie, przenoszenie, dodawanie i usuwanie kolorów, wstawianie do bieżącej palety kolorów z zewnętrznych plików.
 • Zaawansowane sortowanie palety kolorów według numeru, nazwy, wartości, stopnia intensywności barw składowych RGB, komponentów składowych przestrzeni barw CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny) oraz komponentów składowych przestrzeni barw HSL (odcień, nasycenie, jasność).
 • Możliwość rozmaitych modyfikacji całej palety kolorów: konwersja kolorów do skali szarości, inwersja, zmiana jasności, kontrastu, ustawienie blaknięcia kolorów, wymieszanie każdego koloru palety z wybranym kolorem, zmiana komponentów HSL każdego koloru o podaną wartość, inwersja wybranych kanałów RGB, ustawienie wartości wybranych kanałów RGB na podaną stałą wartość liczbową lub ich zmiana o podaną wielkość.
 • Generowanie kolorów losowych dla podanych przez użytkownika zakresów barw składowych RGB oraz zakresów komponentów składowych HSL.
 • Generowanie kolorów gradientu o podanym kolorze początkowym i końcowym.
 • Mikser kolorów obliczający kolor powstały po wymieszaniu dwóch kolorów podanych przez użytkownika.
 • Koło barw przestrzeni HSL z graficzną reprezentacją koloru dopełniającego, kolorów triady i prostokąta (tetradic colors).
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy otwieraniu plików z paletami kolorów oraz porządkowaniu kolorów w Edytorze palety kolorów.
 • Możliwość eksportu palety kolorów do pliku HTML z tabelą kolorów w celu publikacji na stronach internetowych.
 • Wbudowany mechanizm obsługi wielu języków oparty na plikach tekstowych INI z kodowaniem UTF-8. Do napisania kolejnych wersji językowych wystarczy zwykły edytor tekstowy, np. systemowy Notatnik.
 • Program jest przenośny (portable): nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie dane konfiguracyjne zapisywane są w jednym pliku INI znajdującym się w katalogu z programem. Program można skopiować na dysk zewnętrzny i używać na innym komputerze bez żadnej instalacji.
 • Program jest całkowicie darmowy, do użytku prywatnego i komercyjnego.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny do użytku prywatnego i komercyjnego / program is completely free, for private and commercial use

Languages: English, Greek, Italian, Japanese, Polish, Russian, Slovenian, Spanish.

You may also like...