simplewall 3.8.2 portable

simplewall (Wfp Tool) portable

Narzędzie simplewall (Wfp Tool) to łatwy w obsłudze program dla urządzeń z systemem Microsoft Windows umożliwiający blokowanie programów lub łączenie się z Internetem. Jest on doskonałą kontrolą zapory systemu, mimo że wszystkie nowoczesne wersje systemu Windows są wyposażone we wbudowany firewall (zapora sieciowa). simplewall bardzo dobrze konfiguruje platformę filtrowania systemu Windows (WFP – Windows Filtering Platform).
Program oferowany jest, jako wersja przenośna i wersja, która może być zainstalowana.

Cechy aplikacji simplewall:

-prosty interfejs bez pokazywania irytujących okien
-zapisywanie pakietów (Windows 7 i wyżej)
-wewnętrzna lista blokad (blokowanie szpiegów Windows, telemetria)
-wsparcie dla serwera proxy (Windows 8 i wyżej)
-blokada niestandardowa (własne reguły)
-wolne i otwarte źródło
-wsparcie dla języków
-wsparcie dla IPv4/IPv6

simplewall działa nieco inaczej niż dedykowane aplikacje zapory. Właściwie, po pierwszym uruchomieniu, nic nie robi. To zależy od nas, aby zdecydować, jak korzystać z programu. Wymaga ustawienia reguł dopuszczania połączeń dla koniecznych procesów, potem działa już bezproblemowo.
Domyślnym trybem operacyjnym programu jest umożliwienie łączenia się z Internetem tylko na białych procesach. Oznacza to, że blokuje dowolny proces łączenia się z Internetem, jeśli nie jest na białym polu (biała lista – dopuszczaj zaznaczone). Pozycje umieszczone na czarnej liście blokuje.

Aplikacja wykrywa wszelkie procesy, które próbują nawiązać połączenie z Internetem i będzie obsługiwać je w zależności od konfiguracji. Jeśli zachowamy tryb domyślny, zauważymy, że wszystkie połączenia są blokowane, ponieważ nie zostały jeszcze dodane do białej listy. Na białą listę lub czarną wystarczy wybrać proces z listy. Ta lista procesów jest regularnie aktualizowana przez program, aby wymienić nowe procesy przy próbie połączenia z Internetem. Można zmienić wyświetlanie tylko nazwy pliku na pełną ścieżkę. Może to pomóc w identyfikacji procesów i można wykonać to w menu: Widok > Show Filenames Only (pokaż nazwy plików).
Inne opcje dotyczące domyślnego trybu działania programu znajdują się w sekcji Ustawienia > Filtry. Można zezwalać na wszystkie połączenia przychodzące lub włączyć eksperymentalne filtry startowe.

Reguły są pobierane z plików XML znalezionych w katalogu programów. Reguły te znajdują się w ustawieniach programu w obszarze Filtry > Lista zablokowanych lub bezpośrednio po otwarciu pliku XML. Dodawanie reguł jest trochę uciążliwe, ponieważ trzeba zmodyfikować pliki XML, bez możliwości dodawania i edytowania reguł za pomocą interfejsu.
Inną użyteczną funkcją jest sekcja reguł systemu filtrów. Możemy go użyć, aby zezwolić lub zablokować określone typy ruchu lub usług, na przykład FTP, NetBIOS, Telnet lub usługę Windows Update. Wystarczy skorzystać z opcji wyboru w sekcji Ustawienia > Reguły systemu i przełączać tam elementy, aby umożliwić lub zablokować ruch.

simplewall przechowuje pliki dziennika i może je otworzyć w każdej chwili, aby dowiedzieć się więcej o błędach i połączeniach. Jednak program nie obsługuje powiadomień. Wydaje się, że ma to na celu utrzymanie go w prostocie, aby nas mniej irytowały takie komunikaty.

Program wyświetli w interfejsie tylko nazwy plików i ścieżki, dlatego trzeba zbadać proces przed podjęciem decyzji o zablokowaniu lub zezwoleniu na to. Chociaż mamy lepszą kontrolę przy użyciu plików XML, nie ma żadnych opcji interfejsu do dodawania niestandardowych reguł.

Jest to prosty, ale potężny firewall dla wszystkich najnowszych wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows. Program jest łatwy w użyciu, ale ma niedogodności, jeśli chodzi o tworzenie niestandardowych reguł.

Program do poprawnego działania wymaga uruchomienia na prawach administratora.

Wymagane jest wyłączenie zapory systemu Windows.
Czy jest to kompatybilne z Windows Firewall? Tak. Instalacja programu i konfiguracja własnej platformy do filtrowania WFP (ang. Windows Filtering Platform) nie zmienia żadnej konfiguracji zapory systemu Windows, ale filtry zapory systemu mają wysoki priorytet i są przetwarzane w pierwszej kolejności, dlatego trzeba wyłączyć zaporę systemu Windows.

Działa w systemach: Windows 8.1/10 – 64 & 32-bit/11
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3 / donationware)

Zmiany w wersji: link

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Serbian, Spanish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...