RegScanner to małe narzędzie, które umożliwia skanowanie rejestru, znajdowanie pożądanych wartości rejestru zgodnych z określonymi kryteriami wyszukiwania i wyświetlanie ich na jednej liście. Po znalezieniu wartości rejestru można łatwo przejść do odpowiedniej wartości w RegEdit, po prostu klikając dwukrotnie żądany element rejestru. Możemy również wyeksportować znalezione wartości rejestru do pliku .reg, który może być użyty w RegEdit.

Zalety w stosunku do edytora RegEdit systemu Windows:
-narzędzie RegScanner wyświetla jednocześnie cały wynik wyszukiwania, więc nie trzeba naciskać klawisza F3, aby znaleźć następną wartość
-oprócz standardowego wyszukiwania ciągów (podobnie jak w RegEdit) RegScanner może również znaleźć wartości rejestru według długości danych, typu wartości (REG_SZ, REG_DWORD itd.) oraz według zmodyfikowanej daty klucza
-RegScanner może znaleźć ciąg znaków Unicode znajdujący się wewnątrz wartości binarnej
-RegScanner pozwala na rozróżnianie wielkości liter
-podczas skanowania rejestru RegScanner wyświetla aktualny zeskanowany klucz rejestru, w przeciwieństwie do RegEdit, wyświetlającego po prostu nudne okno dialogowe „Wyszukiwanie w rejestrze”.

Usuń wybrane klucze/wartości
Funkcja usuwania została dodana w wersji 1.80 po wielu żądaniach użytkowników programu. Ta funkcja umożliwia łatwe usuwanie niechcianych kluczy rejestru i wartości znalezionych w procesie wyszukiwania. Jednak w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uszkodzenia z powodu przypadkowego usunięcia, ta funkcja działa w następujący sposób:
-przed jakąkolwiek operacją usuwania, program zapyta, czy chcemy usunąć, a domyślną odpowiedzią jest NIE
-gdy usuniesz element wartości, tylko wartość zostanie usunięta, gdy usuniesz klucz, cały klucz zostanie usunięty.
-klucz nie zostanie usunięty, jeśli ma jeden lub więcej podkluczy
-dla każdego usunięcia wartości/kluczy kasowania są dodawane do pliku .bak znajdującego się w folderze programu RegScanner.exe. Jeśli program nie utworzy pliku .bak, nie usunie wybranych elementów.

Wskazówki dotyczące korzystania z RegScanner
-jeśli chcemy wyświetlić wszystkie wartości rejestru pod określonym kluczem, wybieramy „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w dopasowanym polu kombi (Opcje skanowania rejestru), odznacz pole „Skanuj następujące klucze bazowe”, a w polu kombi wpisz klucz żądany (Na przykład: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer)
-jeśli chcesz wyświetlić wszystkie wartości rejestru zawierające dużą ilość danych, odznacz opcję „Dodaj wpis dla każdego klucza”, wybierz „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w dopasowanym polu wyboru, wybierz „Wyświetl tylko dane o następującej długości (w bajtach)” i wpisz zakres danych, który chcesz znaleźć, na przykład: od 1000 bajtów do 100000 bajtów
-aby wyświetlić listę wszystkich kluczy rejestru zmodyfikowanych w ciągu ostatnich kilku godzin lub dni, zaznacz opcję „Dodaj wpis dla każdego klucza” i „Dodaj tylko klucze”, wybierz opcję „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w pasujące pole kombi, wybierz opcję „Wyświetl tylko klucze, których czas modyfikacji zawiera się w przedziale”, a następnie wybierz zmodyfikowany zakres daty/czasu, który chcesz wyświetlić.

Wyszukiwanie wartości DWORD/Binary
Od wersji 1.40 można wyszukiwać wartości DWORD/Binary. Aby określić wartość DWORD do przeszukania, możesz wpisać (w polu tekstowym „Znajdź ciąg”) wartość dziesiętną (na przykład: 255) lub wartość szesnastkową (na przykład: 0xff).
Aby określić wartość binarną, którą chcesz przeszukać, wpisz (w polu tekstowym „Znajdź ciąg”) ciąg bajtów szesnastkowych, z odstępami między nimi.
Na przykład:
013fc7a127cc4a
01 3f c7 a1 27 cc 4a

Wyszukiwanie rejestru na zdalnym komputerze
Począwszy od wersji 1.40, możesz przeszukiwać rejestr na zdalnym komputerze w sieci. W tym celu należy zalogować się do zdalnego komputera z użytkownikiem admin. Należy również pamiętać, że przeszukiwanie rejestru na zdalnym komputerze może być dość powolne.
Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu się z rejestrem zdalnego komputera, przeczytaj:
Jak podłączyć zdalny komputer Windows 7 /Vista/XP za pomocą narzędzi NirSoft .

Uwaga
Regedit – edytor rejestru Windows działający w trybie graficznym, instalowany wraz z systemem Microsoft Windows. Ze względu na niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnej modyfikacji rejestru oraz brak możliwości cofania zmian Regedit jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników systemu.

RegScanner jest samodzielnym plikiem wykonywalnym i nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych bibliotek DLL. Aby zacząć go używać, po prostu uruchom plik  regscanner.exe. Po uruchomieniu programu należy wybrać żądane opcje skanowania/wyszukiwania i kliknąć OK, aby rozpocząć skanowanie.

Działa w systemach: Windows XP,Vista,7,8,10 /32 i 64-bit/
Licencja: bezpłatny (freeware)
Pobierz /.zip 64-bit/ (92 KB / 200 KB) Pobierz /.zip 32-bit/ Spolszczenie /Polish/
Info
Plik językowy, po rozpakowaniu, wrzucamy do folderu programu.
Others languages
Wersja instalacyjna: pobierz /.exe/

Zmiany w wersji: link

Języki / Languages:
Zrzuty ekranu / Screenshots
http://portable.info.pl/wp-content/uploads/2018/02/RegScanner_icon_NirSoft.pnghttp://portable.info.pl/wp-content/uploads/2018/02/RegScanner_icon_NirSoft-150x150.pngzbymalSystemowedziałania na rejestrze,RegEdit,RegScanner,RegScanner portable,Rejestr,skanowanie rejestru
RegScanner to małe narzędzie, które umożliwia skanowanie rejestru, znajdowanie pożądanych wartości rejestru zgodnych z określonymi kryteriami wyszukiwania i wyświetlanie ich na jednej liście. Po znalezieniu wartości rejestru można łatwo przejść do odpowiedniej wartości w RegEdit, po prostu klikając dwukrotnie żądany element rejestru. Możemy również wyeksportować znalezione wartości rejestru do...