DirPrintOK 5.81 portable

DirPrintOK

DirPrintOK umożliwia drukowanie i zapisywanie zawartości folderów lub całych struktur folderów.
Można przeglądać foldery za pomocą interfejsu podobnego do Eksploratora Windows i opcjonalnie filtrować zawartość folderu według rozszerzenia pliku lub symbolu wieloznacznego. Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wykluczyć wybrane pliki lub foldery z wydruku.
Zawartość folderu można pogrupować według ścieżki, daty, rozmiaru lub rozszerzenia pliku i można dostosować kolumny danych, które mają znaleźć się na drukowanej liście.
Oprócz drukowania zawartości folderu, za pomocą programu DirPrintOK, można również wyeksportować listę do formatu XLS, HTML, CSV lub TXT.

Wybierz dysk lub folder do przeskanowania. Po przeskanowaniu można łatwo przeszukać wybrany podfolder przyciskiem myszy. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Ctrl” lub „Shift”, jeśli chcemy przeszukać folder lub dysk w nowym oknie.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Spanish (Argentinian), Spanish (Colombia), Turkish, Ukrainian.

You may also like...