KMyMoney 5.0.6 portable

KMyMoney

KMyMoney to wieloplatformowy menedżer finansów osobistych oparty na technologiach KDE. Umożliwia użytkownikom uważne śledzenie osobistych finansów dzięki szerokiej gamie funkcji i narzędzi finansowych. Zapewnia już najważniejsze funkcje dostępne na rynku menedżerów finansów osobistych i stale planujemy, testujemy i udostępniamy nowe funkcje, aby sprostać każdemu zadaniu, jakie napotkasz. Stosując sprawdzone w czasie zasady podwójnego księgowania, KMyMoney może pomóc , że Twoje finanse są rejestrowane tak, jak powinny.

Zaprojektowany dla osób prywatnych i małych firm. Program jest dostępny bezpłatnie dla systemów Linux, Solaris i innych systemów operacyjnych ze środowiskiem graficznym KDE (lub przynajmniej z jego głównymi bibliotekami, takimi jak KDELibs). Rozpowszechniane na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Funkcje udostępnione przez program KMyMoney:
 • strona powitalna – KMyMoney ma stronę powitalną, która ułatwia nowym użytkownikom start
 • podsumowanie finansowe – daje przegląd Twoich finansów, w tym zaległych i nadchodzących zaplanowanych transakcji. Podsumowanie pokazuje również Twoje rachunki i ich aktualne salda. Możesz także dostosować tę stronę, dodając na przykład swoje ulubione raporty
 • widok instytucji – w tym widoku Twoje konta są organizowane, przeglądane i zarządzane przez instytucje, w których są prowadzone.
  Na przykład możesz łatwo zobaczyć wszystkie konta, które możesz mieć w danym banku. Jeśli chcesz, możesz tworzyć nowe konta lub edytować, przeglądać, usuwać, uzgadniać i aktualizować istniejące konta
 • okno dialogowe nowej instytucji – dodawanie nowych instytucji finansowych jest łatwe
 • widok kont – w tym widoku konta są uporządkowane, przeglądane i zarządzane według typu kont (konto aktywów lub pasywów) oraz według kategorii (konto przychodów lub wydatków). Jeśli chcesz, możesz tworzyć nowe konta lub edytować, przeglądać, usuwać, uzgadniać i aktualizować istniejące konta
 • widok harmonogramu – możesz tworzyć zaplanowane transakcje i zarządzać nimi w widoku harmonogramu. Harmonogramy, to bardzo przydatna i oszczędzająca czas funkcja. Utworzenie zaplanowanej transakcji na regularnie powtarzające się wydarzenie, takie jak czynsz lub rachunki, pomoże Ci nie zapomnieć o zapłaceniu ich na czas. Harmonogramy można nawet skonfigurować tak, aby automatycznie wprowadzały transakcję do księgi, jeśli oczywiście chcesz
 • planowanie, tworzenie lub edycja transakcji – planowanymi transakcjami mogą być rachunki, depozyty lub przelewy. Kiedy planowana transakcja jest tworzona lub edytowana, informacje o transakcji są wyświetlane w oknie dialogowym, w którym można wprowadzić lub edytować szczegóły transakcji
 • widok kategorii – możesz tworzyć, edytować lub usuwać kategorie w widoku kategorii. Kategorie pozwalają uporządkować wszystkie transakcje finansowe. Dzięki temu łatwiej zorientujesz się, skąd pochodzą Twoje pieniądze i dokąd trafiają
 • kategorie, tworzenie lub edycja – możesz tworzyć lub edytować dowolne kategorie. KMyMoney ma gotowe szablony kategorii, których możesz użyć, jeśli nie chcesz tworzyć ich wszystkich samodzielnie. Nieużywane kategorie można ukryć, jeśli chcesz
 • widok znaczników – możesz tworzyć, edytować lub usuwać znaczniki w widoku znaczników. Tagi umożliwiają organizowanie wszystkich transakcji finansowych. Dzięki temu zorientujesz się, skąd pochodzą Twoje pieniądze i dokąd trafiają
 • widok odbiorcy płatności – w tym widoku można zarządzać odbiorcami. Tutaj możesz dodawać lub usuwać odbiorców. Możesz również zobaczyć swoją historię transakcji z każdym posiadanym odbiorcą, która zawiera datę, kwotę, kategorię i (jeśli dotyczy) numer czeku dla każdej transakcji
 • dane osobowe odbiorcy – tutaj mogą być przechowywane informacje o każdym odbiorcy, w tym jego adres, numer telefonu i adres e-mail. Informacje można wprowadzić bezpośrednio do tego formularza
 • płatności pasujące odbiorcy – dla każdego odbiorcy płatności można ustawić automatyczne dopasowywanie
 • kategoria domyślna odbiorcy – dla każdego odbiorcy płatności można ustawić domyślną kategorię
 • widok księgi – domyślnie księga korzysta z formularza transakcji do wprowadzania danych, podobnie jak w MS Money. Soczewka księgi rozszerza wybraną transakcję do trzech wierszy pokazujących wszystkie szczegóły transakcji (chyba, że tworzysz nową transakcję). Automatyczne wprowadzanie danych z poprzednich transakcji jest również opcją. Kolumny można sortować, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny. Wielu użytkowników, którzy wcześniej korzystali z programu do zarządzania finansami komercyjnymi, jest przyzwyczajonych do wprowadzania danych w stylu kalkulatora do wprowadzania wartości liczbowych. Dla nich i dla każdego, kto preferuje tę metodę wprowadzania danych, KMyMoney ma teraz kalkulator do wprowadzania tych danych
 • księga, zapis bezpośredni – jeśli wolisz wprowadzać dane bezpośrednio do księgi, podobnie jak w Quicken, możesz skonfigurować księgę do bezpośredniego wprowadzania danych w oknie dialogowym konfiguracji KMyMoney
 • widok inwestycji – możesz śledzić podstawowe inwestycje, takie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne
 • księga inwestycji – transakcje inwestycyjne można tworzyć i edytować w podobny sposób, jak w księdze głównej
 • kreator inwestycji – pomaga w tworzeniu nowych inwestycji
 • inwestycje, aktualizacja online – ceny akcji i walut można aktualizować online
 • widok raportów – dodano raporty z wykresami. Raporty są w pełni konfigurowalne i bardzo wydajne. Raporty niestandardowe można łatwo tworzyć, a łącze do dowolnego raportu można łatwo umieścić na stronie głównej podsumowania finansowego. Raporty można eksportować jako pliki .csv (wartości oddzielone przecinkami), które następnie można otwierać w arkuszu kalkulacyjnym
 • konfigurowanie i tworzenie niestandardowych raportów – raporty niestandardowe można łatwo tworzyć i edytować za pomocą okna dialogowego konfiguracji raportów
 • dokumentacja – podręcznik użytkownika (w języku angielski) jest już dostępny i można go czytać na kilka sposobów, w tym jako dokument PDF. Możesz uzyskać dostęp do instrukcji ze strony internetowej KMyMoney lub z samego programu w menu „Pomoc”
 • wyszukiwanie transakcji – ma potężną funkcję wyszukiwania transakcji, która znacznie ułatwia znajdowanie przeszłych transakcji
 • import QIF – pliki QIF można importować do programu. Obsługiwany jest również import OFX, który staje się standardową metodą wymiany danych finansowych w wielu krajach
 • szyfrowanie GPG – możesz chronić swoje dane finansowe za pomocą szyfrowania GPG z poziomu KMyMoney. Masz również możliwość zaszyfrowania pliku za pomocą klucza odzyskiwania, jeśli zdecydujesz się na to, na wypadek utraty pliku kluczy lub hasła
 • inne – widok budżetów, prognoz, przelewów online.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Start /.7z/: kmymoney5-mingw64-xxxxxx-bin > kmymoney5-x.x.x > bin > kmymoney.exe

Languages: Catalan, Chinese (Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Italian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Spanish (Argentina), Swedish, Turkish.

You may also like...