Windows 11 Classic Context Menu 1.2 portable

Windows 11 Classic Context Menu

Dzięki Windows 11 Classic Context Menu możesz łatwo przełączać się między menu kontekstowym systemu Windows 10 prawym przyciskiem myszy, a domyślnym menu kontekstowym systemu Windows 11.

Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) w systemie Windows 11 zostało przeprojektowane i zawiera ograniczoną liczbę wpisów w porównaniu ze starymi oknami. Zawiera rząd ikon umożliwiających podstawowe czynności, takie jak kopiowanie, wklejanie i usuwanie, aleukrywa niektóre funkcje, które możesz chcieć za przyciskiem „Pokaż więcej opcji”, co oznacza, że ​​za każdym razem, gdy musimy nacisnąć dodatkową opcję, aby wyświetlić wszystkie opcje menu kontekstowego. Dokonamy krótkiej oceny kosztów dla świata opcji „pokaż więcej”, którą Microsoft dodał do menu kontekstowego pulpitu Windows 11. Ergonomia jest ważna, ponieważ wdrożenie ergonomicznych rozwiązań może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych poprzez redukcję kosztów i poprawę produktywności. Wyobraź sobie miejsce pracy, w którym pracuje 10 osób, każdy użytkownik komputera klika w pulpit 100 razy dziennie, każde kliknięcie marnuje dodatkową 1 sekundę.

10 x 100 = 1000 sekund (16,67 minut) dziennie stracone.
30 x 1000 = 30000 sekund (500 minut = 8,33 godzin) straconego miesiąca.
Nawet w zakładzie zatrudniającym zaledwie 10 pracowników powoduje to stratę 8,33 godziny miesięcznie. Zastanów się nad stratą czasu w miejscu pracy, w którym pracuje 100 osób.

Jeśli szukasz rozwiązania umożliwiającego wyłączenie lub włączenie nowego menu kontekstowego w systemie Windows 11 jednym kliknięciem, zamiast zajmować się wpisami rejestru, możesz skorzystać z bezpłatnej, przenośnej aplikacji Windows 11 Classic Context Menu v 1.0. Ma minimalistyczny interfejs. Użyj pierwszego przycisku „Włącz klasyczny styl menu kontekstowego systemu Windows 11 (Enable Win 11 Classic Context Menu Style)”, aby wyłączyć opcję „Pokaż więcej opcji (Show More Options)” w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w systemie Windows 11.

Działa w systemach: Windows 11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Nederlands, Persian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese.

You may also like...