PrintMyFonts 23.6.13 portable

PrintMyFonts

Aby uzyskać przegląd wszystkich czcionek w systemie, możesz użyć narzędzia PrintMyFonts. Z czasem na Twoim komputerze będzie niewiarygodnie wiele czcionek, a Ty właśnie szukasz odpowiedniej do np. karty zaproszenia. Za pomocą tego narzędzia można wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych czcionek, a także czcionek z dysku twardego.

Możesz wyświetlić dowolne zdanie lub pojedynczy znak napisany wybranymi czcionkami, abyś mógł porównać ich wygląd. Możesz przejrzeć listę stylów czcionek bezpośrednio na komputerze lub wydrukować ją za pomocą drukarki lub wyeksportować listę w różnych formatach plików, takich jak obraz (JPG, PNG lub BMP), strona internetowa HTML, za pomocą drukarki PDF, jako PDF lub jako dokument DOCX, ODT lub RTF, który można otworzyć w Microsoft Word, Libre Office lub OpenOffice. Najlepszy format wyjściowy odpowiedni dla Ciebie zależy od celu. Na przykład obraz wyjściowy można wykorzystać do wyświetlenia listy czcionek w witrynie.

Od Ciebie zależy, które czcionki i style czcionek są wyświetlane i które zdanie lub znaki są drukowane. Na przykład możliwe jest wybranie lub filtrowanie wszystkich czcionek i typów czcionek branych pod uwagę w dokumencie w zależności od podglądu oraz wydrukowanie tekstu, który powinien być użyty w dokumencie w dokładnie tych czcionkach, aby je porównać.

Nawiasem mówiąc, możesz filtrować czcionki bezpośrednio według ich nazw, a nawet ich cech, takich jak szerokość znaków (czcionki o stałej szerokości lub czcionki o zmiennej szerokości), typ czcionki (czcionki bezszeryfowe i czcionki z szeryfami) lub grubość linii.

Cechy programu PrintMyFonts:
 • Prosta obsługa: jednym kliknięciem myszy możesz wydrukować swoje czcionki. Niemniej jednak dostępnych jest wiele innych uzasadnień.
 • Zainstalowane i zapisane czcionki: czcionek nie można instalować, aby były wyświetlane za pomocą tego narzędzia. Oprócz wyświetlania zainstalowanych czcionek możesz także wybrać foldery z plikami czcionek. Możesz więc rzucić okiem na czcionki przed ich zainstalowaniem lub porównać nowe czcionki ze starymi.
 • Podgląd: bez drukowania listy czcionek i bez ich zapisywania, jako pliku można zobaczyć wszystkie czcionki bezpośrednio w aplikacji. Lista w programie pokazuje ten sam tekst w tych samych formatowaniach, co późniejszy przy eksporcie.
 • Drukuj: możesz wydrukować listę czcionek za pomocą domyślnej drukarki lub za pomocą okna dialogowego drukarki wybrać dowolną drukarkę zainstalowaną w systemie. Możliwe jest na przykład wybranie drukarki PDF w celu wyeksportowania listy czcionek jako dokumentu PDF.
 • Eksportuj jako obraz: listę czcionek można również zapisać, jako plik obrazu w formacie BMP, JPG lub PNG. Jeśli wynikowy plik jest zbyt duży, listę czcionek można automatycznie podzielić na kilka osobnych plików, dzięki czemu można przechowywać także duże biblioteki czcionek.
 • Eksportuj, jako dokument: lista czcionek może być również zapisana jako dokument DOCX, ODT lub RTF. Pliki DOCX, ODT i RTF można otwierać w programach takich jak Microsoft Word, Libre Office lub OpenOffice.
 • Eksportuj, jako stronę internetową : można również eksportować listę, jako stronę internetową w formacie HTML.
 • Drukuj tylko to, co chcesz: oprócz drukowania wszystkich czcionek możesz również wybrać tylko pojedyncze i swobodnie decydować co zostanie wydrukowane w tej czcionce: nazwa czcionki, numeracja, zdanie i litery do wyboru lub wszystko razem.
 • Filtruj style czcionek: program automatycznie kategoryzuje kolekcję czcionek na czcionki o zmiennej lub stałej szerokości znaków, na czcionki Serif lub Sans Serif i innymi wariantami, a także zgodnie z ich szerokością linii. Korzystając z odpowiedniego filtra, możesz automatycznie wyświetlać tylko style czcionek, które Cię interesują. Możesz więc dynamicznie zmniejszać wyświetlany wybór w zależności od potrzeb. Na przykład możesz automatycznie utworzyć listę wszystkich dostępnych cienkich czcionek bez szeryfów o stałych szerokościach.
 • Filtruj według nazw czcionek: możesz filtrować czcionki, używając pola „Filtr nazw czcionek”. Wiele wyszukiwanych terminów można oddzielić przecinkiem lub średnikiem. Jeśli chcesz wykluczyć terminy z wyszukiwania, możesz wpisać znak minus przed terminem.
 • Warianty czcionek: można wydrukować i porównać wszystkie czcionki w wariantach regularnym, pogrubionym, kursywa i pogrubioną kursywą. Możesz także dołączyć tę samą czcionkę w kilku wariantach na jednej liście.
 • Teksty i symbole zastępcze: dla każdej czcionki można zdefiniować dowolny tekst zapisany czcionką i inny tekst zapisany czcionką domyślną. W obu tekstach można używać symboli zastępczych, na przykład dla nazwy czcionki, stylu czcionki, numeracji lub nazwy pliku. Symbole zastępcze i dowolne inne teksty lub znaki można mieszać w dowolny sposób. Dzięki temu możliwe jest na przykład drukowanie czcionek symboli z czytelną nazwą czcionki. Możesz znaleźć listę wszystkich symboli zastępczych, które są dostępne tutaj.
 • Podziały wiersza: jeśli chcesz porównać tekst lub litery w wielu wierszach, możesz użyć znaku zastępczego <podział linii> we wszystkich polach tekstowych. Na przykład, wpisując ABC <podział linii> 123, możesz wyprowadzić dwa wiersze dla wszystkich czcionek: najpierw wiersz „ABC”, a następnie wiersz „123”. Podziały wierszy są obsługiwane zarówno na liście czcionek programów, jak i we wszystkich formatach eksportu.
 • Pangramy: Program zawiera pamgramy z języków angielskiego, niemieckiego, duńskiego, francuskiego, holenderskiego, portugalskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Są to zdania, które zawierają wszystkie litery danego języka. Dzięki temu możesz bezpośrednio oceniać i porównywać wszystkie litery czcionki w przepływie tekstu.
 • Ustawienia zaawansowane: istnieje wiele parametrów, które można regulować w ustawieniach: rozmiar czcionki używanej w aplikacji i podczas eksportu, kolor czcionki i tła, marginesy stron eksportowanych obrazów lub dokumentów, wysokość strony, odległość linii i tak dalej. W ten sposób można dostosować eksport i listę czcionek w narzędziu do własnych potrzeb.
 • Obsługa Unicode: drukarka czcionek jest w pełni kompatybilna z Unicode , co oznacza, że ​​w każdej czcionce można wydrukować dowolny znak Unicode. Możliwe jest na przykład wyświetlanie różnych zestawów znaków lub sprawdzenie, czy czcionka zawiera wszystkie glify dla dowolnych znaków Unicode, ponieważ nie może być glifu dla każdego znaku Unicode w jednym pliku czcionek (glif – w typografii kształt przedstawiający w określonym kroju pisma konkretny grafem lub symbol).
 • Formaty: wszystkie popularne formaty czcionek, takie jak .ttf, .otf, .fon, .fnt, .fot, .ttc, .mmm, .pfb i .pfm są obsługiwane przez PrintMyFonts. Aby uzyskać szczegółowy przegląd, możesz przejrzeć formaty stron , na których znajdują się objaśnienia dotyczące tych formatów plików.
 • Brak instalacji: program działa bez instalacji.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny do użytku osobistego (freeware non-commercial)

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Russian, Serbian, Spanish.

You may also like...