Q10 1.2.21 portable

Q10

Q10 to prosty, ale potężny edytor tekstu zaprojektowany i zbudowany z myślą o pisarzach. Pozwala skoncentrować się na tylko i wyłącznie na pisaniu, pomijając inne elementy rozpraszające na komputerze.

Podobnie jak większość minimalistycznych aplikacji do pisania umożliwia wybrać kolor tła i tekstu. Można również skonfigurować opcjonalny pasek informacji, który pokazuje liczbę słów, strony, znaki i czas.

Jest to aplikacja sterowana klawiaturą (nie ma poleceń myszy) i może zrazić niektórych użytkowników. Instrukcje dotyczące wszystkich poleceń klawiaturowych można znaleźć naciskając klawisz F1. Większość poleceń będzie znana każdemu, kto używa ich w innych aplikacjach.

Pliki można zapisywać tylko w formacie TXT, co oznacza, że ​​można je otwierać w dowolnym innym programie obsługującym tekst, ale nie mamy żadnych opcji formatowania. Chociaż można wybrać dowolną czcionkę, nie zostanie ona zapisana przez Q10. Jest to cecha konstrukcyjna, ponieważ powinna być wolna od opcji, dzięki czemu można skoncentrować się na słowach i wykonać postprodukcję później.

Cechy programu Q10:
 • pełny ekran – skup się tylko na swojej pracy
 • statystyki tekstu – liczba słów, stron i znaków są aktualizowane na żywo podczas pisania
 • programowalna formuła licznika stron – określ formułę, która ma być używana do obliczania liczby stron
 • konfigurowalny wygląd i format akapitu – zmień kolory, odstępy między wierszami, wcięcie pierwszego wiersza, odstępy między akapitami, czcionkę…
 • przenośny (portable) – pojedynczy samodzielny plik wykonywalny, dzięki czemu możesz przenosić swoje środowisko pisania ze sobą wszędzie. Q10 zapamięta ostatni plik, nad którym pracowałeś, nawet jeśli litera dysku przypisana do pendrive’a zmienia się z komputera na komputer
 • sprawdzanie pisowni – pozwala sprawdzić pisownię
 • uwagi – każdy akapit zaczynający się od „..” jest uważany za notatkę. Możesz uzyskać listę wszystkich notatek w bieżącym dokumencie i natychmiast przejść do dowolnej z nich
 • liczba celów – wyświetla wypełniony procent (można wybrać jednostki: słowa, strony, linie, akapity lub znaki)
 • częściowe zliczenia – śledź rozszerzenie bieżącego rozdziału lub sprawdź, ile treści wygenerowałeś w bieżącej sesji pisania. Możesz dowolnie korzystać z częściowych liczników: maksymalnie czterech liczników z dostosowywanymi etykietami i jednostkami: słowa, strony, linie, akapity lub znaki
 • autokorekty i szybki tekst – nieograniczone wpisy autokorekty, aby naprawić na bieżąco ciągłe błędy pisania. Lista nieograniczonych szybkich tekstów dla często używanych słów lub fraz, takich jak nazwy postaci, miejsca itp.
 • standardowy i czysty format tekstu – otworzysz swoją pracę za pomocą dowolnego edytora tekstu
 • kodowanie – czyta i zapisuje teksty ANSI i UTF-8
 • wpisywanie efektów dźwiękowych – poczuj maszynę do pisania (dźwięki pisania zostały zaczerpnięte z filmu „Amélie”)
 • mały, szybki i stabilny
 • automatyczne zapisywanie – zapisze pracę po kilku nowych akapitach lub po upływie pewnego czasu.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Słownik polski / Polish dictionary

Schematy dźwiękowe / Sound schemes: Supermario ; Chicago
Aby zainstalować schemat, rozpakuj go i umieść jego zawartość w głównym folderze Q10 / To install a scheme, unzip it and put its contents into the main Q10 folder

Języki / Languages: umieść pobrany plik w folderze instalacyjnym Q10 / put the downloaded file inside Q10 installation folder
Tłumaczenie będzie dostępne na liście języków (Ctrl + L) / The translation will be available in the languages list (Ctrl + L).

Languages: Brazilian Portuguese, Dutch, English, German, Italian, Spanish + Chinese (Simplified), French, Polish, Russian.

You may also like...